adaksepehr
 • Status:
  offline (last 2024-04-07)
 • Forum Posts:
  0
 • Comments:
  0
 • Bets:
  0
 • Registered since:
قبل از هرچیزی، بهتر است بدانیم که دقیقا رزوه به چه معناست؟ به شیارهای مارپیچی روی پیچ و یا مهره‌ها رزوه گفته می شود. رزوه ها امکان ایجاد اتصال بین دو سطح را ایجاد می‌کنند و استانداردهای متنوعی نیز دارند. قبل از تهیه تجهیزات مدنظر، حتما بایستی نوع اتصال و رزوه‌ها را بررسی کنید تا از هدررفت هزینه جلوگیری نموده و بعد از خرید غافلگیر نشوید!

https://adaksepehr.com/post-1/

Comments