: Keita* vs. NTL.RU*

2013-05-27 21:00 CEST
Preliminary
Keita Gaming*
Keita Gaming*

Keita*

Sweden
Show Results1:0
  Netolic.RU*
  Netolic.RU*

  NTL.RU*

  Russia

   Comments