: Titan* vs. Orange*

2013-06-01 14:00 CEST
Groupstage
Titan*
Titan*

Titan*

Malaysia
Show Results1:0
  Orange Esports*
  Orange Esports*

  Orange*

  Malaysia

   Comparison

   Comments