AoB CQ: GODS vs. Ursus

2020-02-27 12:55 CET
Lower-Bracket Final
GODSENT
GODSENT

GODS

Sweden
Show Results2:0
best of three
Ursus Gaming
Ursus Gaming

Ursus

Russia

Game 1 Details

 • Era
 • okcya
 • W1sh-
 • Buugi
 • STOMANEN
 • USHUSHUSH
 • Sedoy
 • yoky
 • Yol
 • plov

Game 2 Details

 • Slardar
 • Snapfire
 • Nyx Assassin
 • Batrider
 • Centaur Warrunner
 • Lina
 • Puck
 • Chen
 • Clockwerk
 • Razor
 • Huskar
 • Meepo
 • Winter Wyvernokcya
 • NecrophosW1sh-
 • DoomSTOMANEN
 • MorphlingEra
 • LeshracBuugi
 • Rubickyoky
 • MarsSedoy
 • Storm SpiritUSHUSHUSH
 • Lifestealerplov
 • EnchantressYol

Comparison

 • 100% - 2 games
 • 2 games
 • 0 games - 0%
GODSENT
GODS
Show2:0 Ursus
Ursus Gaming
Show all matches

Comments