ADVERTISING:

WePlay S3: POF* vs. Shazam*

2016-02-19 20:00 CET
Qualifier
Power of Friendship*

POF*

USA
0:*1
one game
Shazam*

Shazam*

USA

Watch

ADVERTISING:

Comparison

  • 50% - 1 game
  • 2 games
  • 1 game - 50%
Shazam* Shazam* Show1:1 POF* Power of Friendship*
Show all matches

Comments

ADVERTISING:
ADVERTISING: